Bij een incident

Hoe goed uw voorbereiding ook is: gedrag van klanten en burgers is nooit voor honderd procent voorspelbaar en u kunt niet alle agressie- of geweldsincidenten voorkomen. Agressief gedrag kan tenslotte ook voortkomen uit andere bronnen dan uit de relatie met uw organisatie. In dit deel van de website leest u wat de (mogelijke) stappen na een incident zijn en hoe u hier het beste mee om kunt gaan.