Melden bij de werkgever

Wanneer een werknemer zich bedreigd voelt, of dit nu strafbaar is of niet, kan hij of zij dit melden binnen de organisatie. Hierdoor houdt de werkgever zicht op het aantal voorvallen binnen de organisatie en op mogelijk ‘lastige’ klanten of bezoekers.

Een medewerker die te maken heeft gehad met agressie of geweld, kan dit intern melden bij:

  • de leidinggevende
  • de arbo-coördinator of preventiemedewerker
  • via een geautomatiseerd systeem

Zicht op omvang agressie

Het is belangrijk dat medewerkers melding doen van voorvallen met agressie of geweld. Hierdoor krijgt de werkgever zicht op de omvang van agressie binnen de organisatie en ook op specifieke daders die zich binnen de organisatie al meerdere keren hebben misdragen (ook al was dat niet altijd strafbaar). De leidinggevende, arbocoördinator of preventiemedewerker kan de melding vervolgens registeren in een (geautomatiseerd) systeem.

Protocollen

Om het melden van incidenten goed te laten verlopen kunt u protocollen gebruiken. Zorg dat incidenten niet alleen gemeld worden, maar ook dat er iets met die gegevens gebeurt. Elke serieuze melding verdient een analyse – zeker om de kans op herhaling te voorkomen. Koppel ook terug aan de medewerker wat er met de melding is gebeurd.