Opvang en nazorg

In het kader van goed werkgeverschap is het belangrijk om de opvang en nazorg voor medewerkers goed te regelen. Dat kan intern in de organisatie of via ondersteuning door externen. Daarnaast is het ook goed om na te denken over de opvang en nazorg van de familie van de medewerkers, zeker bij ernstige en fatale incidenten.

Opvang en nazorg door de werkgever

De werkgever heeft een belangrijke rol tijdens en na een agressie- of geweldsincident op het werk. Probeer als werkgever zo goed mogelijk de volgende verantwoordelijkheden op te pakken.

1. Houd overzicht

Uw taak als management is het bewaken van overzicht. Probeer niet alles zelf te doen en intervenieer niet in taken van de leidinggevende of van werknemers. Laat de taken van anderen bij die anderen en voorkom een chaotische situatie.

2. Wees de rots in de branding

Tijdens en direct na een incident is het belangrijk dat het management de rust bewaart en veiligheid uitstraalt. Herstel van veiligheid en rust voorkomt extra stress en paniek. Geef ook aandacht en erkenning aan de direct getroffenen. Loop eens langs, maak een praatje. Niet alleen de dag na de gebeurtenis, maar ook na enkele weken of maanden.

3. Houd goed contact met de familie

Het management vervult een belangrijke rol in het contact met het thuisfront van getroffenen. Wees goed bereikbaar voor familie en vrienden door een vast informatiepunt in te stellen dat bij iedereen bekend is. Voor beroepsgroepen die vaak te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen kunnen ook informatiedagen georganiseerd worden.

4. Laat u ondersteunen tijdens de crisis

Niet iedere organisatie heeft de juiste expertise en middelen in huis om adequaat crisismanagement te kunnen leveren, of na afloop de juiste psychische ondersteuning te bieden. Zeker voor kleine organisaties of tijdens grote crises is dit moeilijk. Aarzel daarom niet om u door experts te laten ondersteunen. Denk aan speciale functies binnen de organisatie, zoals een vertrouwenspersoon, bedrijfsmaatschappelijk werk, HR-medewerkers of preventiemedewerkers.

5. Handel het incident goed af

Een schokkende gebeurtenis is niet afgelopen zodra het moment van crisis voorbij is. Een goede afhandeling is cruciaal. Als management heeft u de taak om regie te voeren over onder andere de aanvraag van schadevergoedingen of het doen van aangifte. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van deze processen, die een bron van spanning kunnen zijn voor getroffenen.