Reactie naar de dader

Normen gaan leven wanneer ze gevoeld worden door degenen die de norm overschrijdt. Daarom is een reactie naar de dader bij grensoverschrijdend gedrag essentieel. Ook daders die door een psychose, alcohol- of drugsgebruik tijdens het incident niet aanspreekbaar waren, kunnen naderhand heel goed worden aangesproken op hun gedrag.

Een gesprek met de dader

Een gesprek met de dader over het incident, waarin beide partijen gehoord worden, kan veel doen voor het onderling begrip en de verwerking van het incident door het slachtoffer. De leidinggevende van het slachtoffer zou bij dit gesprek aanwezig moeten zijn en kan het gesprek eventueel leiden. Daarmee wordt het gesprek minder persoonlijk en maak je als werkgever duidelijk welke organisatienorm de dader heeft overschreden.

Mediation

Bij een langdurige relatie tussen de dader en het slachtoffer kan bemiddeling (mediation) een effectief instrument zijn om de verstandhouding tussen beide partijen te herstellen. Hierbij leidt een onafhankelijke bemiddelaar de gesprekken.

Ook het Openbaar Ministerie kan na aangifte van een agressie- of geweldsincident bemiddeling inzetten als afdoeningsmiddel, bijvoorbeeld als de dader spijt heeft betuigt.

Een locatieverbod

Bij overtreding van de gedragsregels in een van de werklocaties van de werkgever, kan de organisatie de dader een tijdelijk locatie- of pandverbod opleggen. Een dergelijke sanctie kunt u het beste eerst vooraf laten gaan door een waarschuwing.

Bij de aangifte van agressie of geweld bij de politie kunnen slachtoffers ook om een contact- of omgevingsverbod vragen. De rechter weegt verschillende zaken mee bij de eventuele toekenning van een dergelijk verbod.

Opschorting van dienstverlening

Wanneer u dat via uw huisregels en voorwaarden heeft gecommuniceerd, kunt u in passende gevallen de dienstverlening stopzetten of opschorten. Denk bijvoorbeeld aan het opschorten van een uitkering, of de dader uit de bus zetten. De medewerker moet dit natuurlijk wel veilig kunnen doen. Dergelijke verstrekkende maatregelen kunnen de situatie ook verergeren.

Schadevergoeding

Wie schade lijdt kan proberen om zelf, zonder tussenkomst van een rechter, de schade vergoed te krijgen van de dader. Dit kan via een formele schriftelijke aansprakelijkstelling of met een informeel gesprek. De insteek kan zijn dat de volledige schade vergoed moet worden, maar een schikking voor een lager bedrag is ook denkbaar.

Als het niet lukt om de schade onderling te regelen, dan kunt u de vordering overdragen aan een incassobureau. De dader wordt dan schriftelijk gesommeerd om tot betaling over te gaan. Wanneer de dader niet of niet volledig betaalt, kunt u een schadevergoedingsprocedure bij de burgerlijk rechter starten.
Meer over 'schade verhalen'