Registreren

Meldingen van agressie en geweld door medewerkers kunt u (laten) registeren in een geautomatiseerd systeem. Hiermee krijgt u meer zicht in de mate van agressie binnen uw organisatie.

Veel organisaties hebben een registratiesysteem voor agressie- en geweldsincidenten. Verscheidene gemeenten maken gebruik van de Gemeentelijk Incidenten Registratie (GiR). Veel rijksonderdelen maken gebruik van het Agressie Registratiesysteem Overheden (ARO). Dit registratiesysteem is beschikbaar voor rijksonderdelen, provincies, waterschappen en gemeenten.

Agressieprotocol

In het agressieprotocol heeft de organisatie vastgelegd wie het incident registreert. Afhankelijk van de grootte van de organisatie kunnen dat leidinggevenden zijn, maar ook de arbo-coördinator of de preventiemedewerker. Door IT-systemen aan elkaar te koppelen kan een melding van een medewerker automatisch in het agressieregistratiesysteem verwerkt worden. Binnen zo'n systeem kunt u mogelijk zien op welke plekken binnen uw oganisatie de meeste agressieincidenten voorkomen, zodat u deze incidenten gericht aan kunt pakken.

Dossiervorming

U kunt een registratiesysteem ook gebruiken voor dossiervorming, wanneer een bepaalde dader zich vaker agressief heeft gedragen tegenover uw werknemers. Dit dossier kan worden gebruikt bij het doen van aangifte.