Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

De handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen ondersteunt leidinggevenden en management in de opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen. Ook beleid rondom de preventie van schokkende ervaringen en de gevolgen daarvan komen aan bod. De handreiking richt zich specifiek op deze doelgroepen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor opzetten van een goed beleid op dit gebied, maar ook een aantal cruciale elementen van dit beleid zelf uit moeten voeren.