Factsheet: Agressie en geweld op social media

Factsheet van het expertisecentrum Veilige Publieke Taak en het programma VPT van het ministerie van BZK, over agressie en geweld via social media. De factsheet bevat cijfers over de prevalentie (verzameld met een enquête) en tips om agressie via social media te voorkomen en aan te pakken.