Handreiking Agressie en Geweld

Vanuit de Arbocatalogus agressie en geweld zijn voor werkgevers met een publieke taak acht maatregelen benoemd die de basis vormen van een effectief veiligheidsbeleid. Om werkgevers bij de uitvoering van de acht maatregelen te ondersteunen, is deze ‘Handreiking Agressie en Geweld’ opgesteld. Het beoogt een praktisch naslagwerk te zijn voor beleidsmakers en beleidsondersteuners zoals personeelsadviseurs, beleidsmedewerkers en Arbocoördinatoren.