Maatregel 8: Nazorg aan slachtoffer

Verleen nazorg aan werknemers die slachtoffer zijn van agressie en geweld.
Dit is maatregel 8 van de 8 maatregelen voor een effectief veiligheidsbeleid.