Decentralisatie zorg

De decentralisaties die vanaf 2015 zijn ingevoerd kunnen gevolgen hebben voor de relaties tussen gemeente, zorginstellingen en bewoners, en daarmee mogelijk ook incidenten van agressie en geweld veroorzaken.

In eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid voor het voorkomen en aanpakken van incidenten bij de organisaties zelf. Maar door het onderwerp agressie en geweld regelmatig te agenderen in de reguliere overleggen met de betrokken professionele en bewonersorganisaties kan de gemeente wel een bijdrage leveren aan het voorkomen ervan.