Gezag

Verhuftering van de samenleving of normvervaging wordt vaak genoemd als een van de oorzaken van agressie en geweld, of een van de redenen waarom ondanks alle inspanningen het aantal incidenten van agressie en geweld maar lastig minder wordt. Ligt het inderdaad aan gebrek aan gezag voor publieke functies? En hoe krijg je dat eigenlijk?

Gezag of autoriteit is de aanvaarde macht van een persoon of een organisatie over een andere persoon of een groep te leiden. Gezag vormt de basis van de maatschappij, opdat er geen anarchie is. Het verschil tussen gezag en macht is dat gezag gelegitimeerd is. Het heeft het recht om deze macht uit te oefenen door bijvoorbeeld het opleggen van sancties.