Herhaald slachtofferschap

Uit analyses kan blijken dat sommige medewerkers vaker te maken hebben met agressie dan anderen. Dat kan te maken hebben met bij voorbeeld de functie, het karakter van de medewerker of met het feit dat de een vaker agressie durft te melden dan een ander. Het is daarom belangrijk dat de direct leidinggevende of een vertrouwenspersoon met elke medewerker bespreekt wat hij of zij nodig heeft om agressie en geweld in het werk effectief tegen te gaan.

Dit is een aanvulling op de algemene instrumenten die voor de hele organisatie of functiegroep gelden, gecombineerd met een duidelijke normen binnen de organisatie, goede nazorg en een veilige cultuur waarin incidenten gemeld kunnen worden. Zo’n gesprek moet voor een medewerker wel veilig aanvoelen, zodat er open en eerlijk samen kan worden gekeken naar de redenen. Zodra u de oorzaken hebt achterhaald kunt u samen met de betreffende medewerker(s) een of meerdere maatregelen nemen. Dit kunnen maatregelen op individueel niveau zijn, maar ook maatregelen in teamverband (zoals een training of workshop).

Medewerkers met eenzelfde functie krijgen vaak een uniform trainingsaanbod aangeboden. Niet alle werknemers zijn echter hetzelfde. Zo kan de ene werknemer te snel de confrontatie aangaan, terwijl een collega juist te lang wacht met een grens stellen of zelfs vermijdingsgedrag vertoond. Daarnaast krijgt sommige werknemers meer te maken met agressie dan andere. Kijk dus samen met de betreffende medewerker, de HRM-medewerkers en eventueel het trainingsbureau bij welke training(en) iemand het beste is gebaat.