Hulpverleners

Ambulancemedewerkers die levens willen redden. Brandweerlieden die een brand willen blussen. Politieagenten die een situatie in de openbare ruimte veilig willen stellen. Van alle agressie en geweldsincidenten tegen medewerkers met een publieke taak, zijn die tegen hulpverleners een van de meest schrijnende.

Hulpverleners werken onder tijdsdruk en in kritieke omstandigheden. Hun eerste prioriteit ligt bij het veilig stellen van de situatie, waardoor zijn geen tijd hebben om omstanders uit te leggen waarom ze hun werk op een bepaalde manier doen. Daardoor kan de emotionele situatie waarin zij terecht komen sneller escaleren tot agressie of geweld. Ook worden zij vaker geconfronteerd met ongecontroleerde agressie ten gevolge van alcohol- of drugsmisbruik, of ten gevolge van een psychosociale stoornis.

De aanpak agressie van hulpverlenende organisaties richt zich daarom vooral op het vooraf informeren van het publiek, bijvoorbeeld via een campagne als De mensen van de Ambulance, om agressie tegen hun medewerkers te beperken. Daarnaast hebben deze werkgevers extra aandacht voor opvang en nazorg van hun medewerkers via een centraal aanspreekpunt.