Bespreekbaar maken

Onderwijs

Veel aandacht gaat naar de sociale veiligheid van leerlingen. Met reden. Toch is het belangrijk om de leraren niet te vergeten. Er werken meer dan 300.000 mensen in het onderwijs. Ook zij hebben recht op een agressievrije werkplek.

Onderwijspersoneel wordt regelmatig geconfronteerd met ouders die op school verhaal komen halen. Voor het personeel is dit vaak een onplezierige ervaring. Natuurlijk mag een ouder het oneens zijn en zijn of haar emoties hierover tonen. Agressief en gewelddadig gedrag gaat echter een grens over. Voor de schoolleider en de leerkracht is het zaak om al het mogelijke te doen om agressie en geweld te voorkomen, te beperken en af te handelen.

Bureau Halt probeert met voorlichtingsbijeenkomsten op scholen om jongeren bewust te maken van wat agressie met slachtoffers doet.
Bekijk de Halt-website voor meer informatie.