Politieke ambtsdragers

Behalve werknemers met een publieke taak, hebben helaas ook de vele politieke ambtsdragers in het openbaar bestuur te maken met agressie en geweld. Denk bijvoorbeeld aan bedreigde burgemeesters en raadsleden.

Met politieke ambtsdragers worden de volgende functionarissen bedoeld:

  • Gemeenten: burgemeesters, wethouders en raadsleden
  • Provincies: Commissarissen van de Koning, Gedeputeerde Staten en leden Provinciale Staten
  • Waterschappen: Dijkgraven/Watergraven, Leden van het Algemeen Bestuur en Leden van het Dagelijks Bestuur.

Deze ambtsdragers zijn niet werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst of een ambtelijke aanstelling bij de overheidsorganisatie waarvoor zij werken. Ze zijn hierdoor vergelijkbaar met een voorzitter van Raad van Bestuur of met een bestuurslid van een bedrijf. Formeel is de overheidsinstantie dus niet hun werkgever en gelden de verplichtingen van de Arbowet om een veilige werkplek voor hen te organiseren niet voor deze ambtsdragers.

Desondanks hebben juist ook deze functionarissen recht op een veilige uitoefening van hun ambt. Vooral omdat zij in vergelijking met overheidsmedewerkers vaker geconfronteerd worden met agressie en geweld. De aanpak agressie is voor elk politiek ambt anders geregeld.

Voor opvang en nazorg na een incident neem contact op met de Vertrouwenslijn en IVP.