Provincies

Zowel politieke ambtsdragers als medewerkers bij provincies krijgen soms te maken met agressie en geweld. In dit dossier leest u meer over de omvang van het probleem, het registratiesysteem ARO en links naar relevante instanties.

Aard en omvang

I&O Research deed in 2014 onderzoek naar de aard en omvang van agressie tegen medewerkers en politieke ambtsdragers bij provincies, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bekijk de Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur - Medewerkers bij provincies

Bekijk de Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur - Politieke ambtsdragers bij provincies

ARO

De registratie van incidenten tegen medewerkers of politieke ambtsdragers bij provincies, gebeurt middels het Agressie Registratiesysteem Overheden (ARO).

Lees meer over ARO