Incidenten bespreken

Sociale zekerheid

Agressie en geweld tegen medewerkers van Sociale Diensten en medewerkers van UWV komt helaas te vaak voor. Een belangrijke voorwaarde van het slagen van de aanpak van agressie en geweld is draagvlak voor de aanpak binnen de organisatie. Om agressie en geweld in te perken, is het van groot belang effectieve maatregelen te nemen.