Trainen

Voor medewerkers die werk uitvoeren met een hoog risico op agressie of geweld is het effectief kunnen omgaan met agressie of geweld een essentiële vaardigheid. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om deze vaardigheid tot het juiste niveau te ontwikkelen en te onderhouden. Afhankelijk van de functie en de risico’s kan het gaan om het trainen van verschillende vaardigheden, zoals de-escalerend communiceren, assertief handelen, of praktische vaardigheden als omgaan met de wapenstok etc.

Deze trainingen kunnen binnen de organisatie worden ontwikkeld of extern worden ingekocht. Er is een veelheid aan trainingsbureaus die verscheidene trainingen verzorgen op het gebied van agressie en geweld. Kies echter die training die past bij uw probleem. Hiervoor is een goede probleemanalyse nodig.

Tips over trainen en trainingen vindt u onder:

  • Handleiding Opleiding en Training Agressie en Geweld
  • De selectie van een trainingsbureau
  • Vaardig in Veilig: een excellente training in het anders omgaan met agressie voor het onderwijs
  • Weerbare en competente medewerkers en Weerbaarheid
  • Bekijk ook de video over maatregel 4 Train uw medewerkers.
  • En het goede voorbeeld van het IJssellandziekenhuis, waar beveiligers en medisch personeel samen een training volgden.

Burgemeesterstraining

Voor burgemeesters heeft BZK in samenwerking met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) en het Opleidingsinstituut DJI een speciale training ontwikkeld, waarin op basis van concrete casuïstiek en ervaringen wordt geoefend in het omgaan met intimidatie en bedreiging. U kunt meer over deze training vinden onder Training voor Burgemeesters.