Communiceren met de klant

Veiligheid/justitie

Intimidatie, agressie en geweld komen nog steeds veelvuldig voor in het gevangeniswezen en bij de politie. Het risico van agressie en geweld is bij het werken binnen de sector veiligheid/justitie hoog, maar dat houdt niet automatisch in dat agressie en geweld getolereerd en geaccepteerd moet worden.