Waterschappen

Ook medewerkers en politieke ambtsdragers bij waterschappen krijgen te maken met agressie en geweld tijdens de uitoefening van hun werk. 

Aard en omvang

I&O Research deed in 2014 onderzoek naar de aard en omvang van agressie tegen wethouders, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bekijk de Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur - Medewerkers bij waterschappen

Bekijk de Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur - Politieke ambtsdragers bij waterschappen