Werkprocessen verbeteren

Woningcorporaties

Ongeveer 45 procent van de werknemers in de wooncorporatiesector heeft regelmatig te maken met agressie en geweld. Dat zijn circa 12.000 werknemers. Woningcorporaties verschillen onderling qua grootte en omgevingscontext. Grote woningcorporaties in de steden kennen een geheel andere problematiek dan de kleine in het buitengebied.