Uitvoeren

Het toepassen van het anti-agressiebeleid dat in de voorbereidingsfase is opgesteld, vergt continue aandacht. Juist wanneer agressie niet frequent voorkomt, is het belangrijk om het thema en de protocollen op de agenda te houden. Medewerkers weten dan wat zij kunnen doen wanneer er onverhoopt toch een agressiesituatie ontstaat. Veel agressie kan voorkomen worden door tijdens de dienstverlening de communicatie met burgers, klanten of omstanders aan te passen aan de omstandigheden. In dit deel van de website leest u daar meer over.