Incidenten bespreken

Het is essentieel dat u alle incidenten goed evalueert. Wat is er misgegaan? Waar was u niet op voorbereid? Hebben aanvullende maatregelen gewerkt? Voelden de medewerkers zich vaak onveilig? Hadden ze het idee dat er iets aan werd gedaan?

Overleg over cijfers

Medewerkers weten vaak het beste hoe onveilige situaties ontstaan en hoe die voorkomen kunnen worden. Het bespreken van incidenten in teamverband maakt het mogelijk om met elkaar oplossingen te bedenken die boven de situatie of de persoon uitstijgen.

Tegelijkertijd is incidentevaluatie een krachtig middel om de organisatienorm over grensoverschrijdend gedrag te bekrachtigen. Het steunt medewerkers in hun gevoel dat de organisatie achter hen staat. Dat is een belangrijk onderdeel in het verwerken van de ingrijpende gevolgen van een agressie- of geweldsincident.

Wees alert op vermijdingsgedrag

Uit onderzoek blijkt dat veel medewerkers aangeven zelf nooit te zwichten voor agressie of bedreiging, maar dat zij dit bij hun collega's wel zien gebeuren. Wees daarom alert op vermijdingsgedrag bij collega’s.

Lijkt er sprake te zijn van bijzondere besluitvorming? Herkent u stress bij anderen? Breng het ter sprake en blijf incidenten door het jaar heen (in een vertrouwde kring) bespreken.

Bij het signaleren van vermijdingsgedrag kan de ervaring van oudere werknemers worden benut. Oudere werknemers worden minder vaak slachtoffer van agressie en geweld en zullen de signalen van vermijdingsgedrag sneller herkennen.