Agressieprotocol opstellen

Het agressieprotocol beschrijft wat medewerkers onder agressief en onacceptabel gedrag van klanten of burgers verstaan, welke maatregelen zijn afgesproken om ongewenst gedrag te voorkomen en welke maatregelen gelden tijdens en na afloop van een incident.

Agressieprotocol

Organisaties geven elk hun eigen invulling aan het agressieprotocol. Elke organisatie heeft immers haar eigen omgevingsfactoren die de ‘agressie-vatbaarheid’ bepalen. Binnen de organisatie dient de reactie op agressief gedrag dezelfde te zijn.

Onderaan deze pagina vindt u een aantal voorbeelden van agressieprotocollen.