Beleid evalueren

Met behulp van de geregistreerde agressie-incidenten en incidentevaluaties, aangevuld met informatie over reacties, sancties en kostenposten (schade), krijgt u als organisatie een totaalbeeld.

Hiermee kunt u het beleid bijstellen en eventueel meer maatregelen nemen. Wanneer u de evaluatie van agressie en geweld op de werkvloer laat aansluiten op de verantwoording in jaarverslagen en jaarplannen, blijft het onderwerp goed op de agenda staan en wordt het een terugkerend gespreksonderwerp. Voor het evalueren van agressie en geweld op de werkvloer zijn diverse instructies en handleidingen beschikbaar.