Communicatie met klanten

Veel agressie kan worden voorkomen door helder en duidelijk te communiceren. Geef aan wat anderen van u en van uw organisatie mogen verwachten, maar ook wat er niet kan worden verwacht. Zorg er altijd voor dat mensen die ontevreden zijn weten bij wie en op welke wijze deze ontevredenheid kenbaar kan worden gemaakt.

Verbinden