Intern op de agenda houden

Agressie en geweld op de werkvloer komt in veel organisaties pas in weer in de aandacht na een incident. Maar toch is het belangrijk dat er continu aandacht wordt geschonken aan agressie.

Agenda

Het begint vooral met een discussie over de normen en waarden van uw organisatie: wat is toelaatbaar gedrag en wanneer wordt dat overschreden? Door regelmatig in bij voorbeeld werkoverleggen en bilaterale gesprekken te spreken over toelaatbaar en niet toelaatbaar gedrag, blijft het onderwerp in alle lagen van uw organisatie op de agenda staan.

Beschrijving normen en waarden

Zorg er ook voor dat de normen en waarden die u met elkaar afspreekt goed staan beschreven en ook goed te vinden zijn (bij voorbeeld op intranet en op uw website). Zo weten ook potentiële en nieuwe collega’s en klanten waar ze aan toe zijn.