Ketensamenwerking organiseren

Het is belangrijk dat de hele keten van openbare orde en veiligheid actief meewerkt om de publieke taak te beschermen. Daarvoor zijn ketenafspraken nodig in de lokale 'driehoek': politie, justitie en het openbaar ministerie.

politie

Politieregio

De eerste en meest voor de hand liggende ketenpartner is de politieregio waar u onder valt. De afspraken met de politie moeten er toe leiden dat men accuraat en serieus ingaat op aangiften of meldingen. Ook voordat zich een incident voordoet, is het verstandig om kennis te maken met uw contactpersoon bij de politie. Hierdoor schept u duidelijkheid in wat de partijen van elkaar kunnen en mogen verwachten en vergemakkelijkt u de communicatie bij een incident.

Veiligheidsbeleving

Ook voor de veiligheidsbeleving van uw medewerkers is het belangrijk om serieus genomen te worden door de politie. Soms blijkt uit ervaringen van medewerkers dat de vervolgactiviteiten nĂ¡ een aangifte kunnen worden verbeterd. De ketenafspraken in de lokale driehoek kunnen daaraan bijdragen.