Werkprocessen verbeteren

U kunt agressie-incidenten aangrijpen om de werksituatie veiliger te maken, maar ook om het werkproces kritisch onder de loep te nemen. Wat is de oorzaak van agressie? Als er sprake is van frustratie, wat kunt u doen om de frustratie weg te nemen of te beperken?

Emoties

Wanneer u de service van uw organisatie naar burgers of klanten verbetert, zullen zij het handelen van uw medewerkers hoger waarderen. Hierdoor neemt de aanleiding voor frustratie, eventueel uitmondend in agressie of geweld, af.