ELA

Sinds 1 april 2010 gelden voor politie en openbaar ministerie de 'Eenduidige Landelijke Afspraken'. Het doel van de afspraken is een eenduidige, effectieve en snelle afhandeling van agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak. De afspraken zijn uitgewerkt in 19 opsporingsafspraken en 13 vervolgingsafspraken.

De afspraken zijn niet wettelijk vastgelegd. Toch betekent dit niet dat het vrijblijvende afspraken zijn. De ELA is een set van afspraken tussen partijen, vergelijkbaar met een overeenkomst. Partijen zijn de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie enerzijds en de politie en het Openbaar Ministerie anderzijds. De Eenduidige Landelijke Afspraken ontlenen hun verbindende kracht aan het overeenkomstenrecht. De afspraken hebben bovendien een politieke dimensie want ze zijn ook door de Tweede Kamer aanvaard.

Bij de politiekorpsen en parketten is een contactfunctionaris aangesteld die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze afspraken. Er vindt op lokaal niveau monitoring van de afspraken plaats en de afspraken zijn eind 2012 geƫvalueerd.