Toegankelijkheidsonderzoek Veiligepubliekedienstverlening.nl

Onderzoek naar de toegankelijkheid van de website Veiligepubliekedienstverlening.nl (voorheen Agressievrijwerk.nl). Het onderzoek laat zien dat de website 100% voldoet aan de internationaal afgesproken richtlijn voor toegankelijkheid (WCAG 2.1, niveau AA). 

Doel van richtlijn voor toegankelijkheid websites

Als de richtlijn voor toegankelijkheid van websites goed wordt nageleefd, zijn websites goed te gebruiken voor mensen met een beperking. Zoals (kleuren)blinden of slechtzienden.