Minister Bruins Slot lanceert norm ‘Stop Agressie Samen’

Eén op de drie ambtenaren die contact hebben met burgers krijgt op het werk te maken met agressie. Dit is zeer ernstig, want agressie ontwricht en brengt de gezondheid en het werkplezier in gevaar. Collega’s vallen hierdoor uit of vertrekken. Agressie beïnvloedt ook de ambtelijke integriteit; ambtenaren kunnen hun functie niet adequaat uitvoeren door agressie.

Daarom heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de norm ‘Stop Agressie Samen’ gelanceerd. Vertegenwoordigers van rijk, provincie, gemeente en waterschappen hebben samen de norm opgesteld. Waarom; leggen ze uit in de volgende film.

Agressie stoppen we samen

De norm is een helder kader voor medewerkers en organisatie die te maken krijgen met agressie op de werkvloer. Hij geeft medewerkers, leidinggevenden en werkgevers duidelijke handvatten om nee te zeggen tegen agressie. Dat begint bij het stellen van een duidelijke norm over de omgang met ambtenaren. De norm stelt een grens die nooit overschreden mag worden. Ambtenaren zeggen nee tegen agressie en melden agressie altijd. De werkgever zorgt voor een veilige werkomgeving; vindt er toch een incident plaats dan komt de werkgever onmiddellijk in actie. Agressie kunnen we alleen met elkaar stoppen. Daarom passen we vanaf nu deze norm toe.

De norm in de praktijk

De komende maanden voeren werkgevers in het openbaar bestuur samen campagne. Zodat iedereen binnen de organisatie de norm kent, herkent en erkent. En de norm consequent toepast in hun organisatie. Dat doen we niet alleen voor de ambtenaren, maar voor iedereen in onze samenleving.