Meer dan een vinkje

Meer dan een vinkje: een onderzoek naar het versterken van de bereidheid van ambtenaren om agressie en geweld te melden en te registreren.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil een impuls (laten) geven aan het melden en registreren van agressie en geweld door overheidsmedewerkers. Startende met een goed overzicht en inzicht in hoe de meldings- en registratiebereidheid vergroot kan worden en welk instrumentarium daarvoor beschikbaar is, wat hierbij al bestaande kansrijke initiatieven zijn en hoe dit proces het beste kan worden ingebed in de organisatie.