Verhaal de schade op de dader

Is een medewerker mishandeld en gewond geraakt? Of heeft de dader in een agressieve bui kantoormeubilair gesloopt? Spreek vanuit de organisatie de dader aan op vergoeding van de schade. Zo voorkom je dat de organisatie en het slachtoffer hiervoor opdraaien. En benadruk je dat agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak onacceptabel is.

Welke soorten schade zijn er?

Zowel de organisatie als het slachtoffer kunnen schade hebben door een incident. Het kan gaan om materiële schade of immateriële schade. Materiële schade gaat over kosten die makkelijk in geld uit te drukken zijn. Zoals kapotte spullen. Of medische kosten, omdat het slachtoffer naar het ziekenhuis of een psycholoog moest. Immateriële schade is schade veroorzaakt door verdriet, pijn en angst van het slachtoffer. Deze schade is niet direct in geld uit te drukken. Een vergoeding voor immateriële schade heet smartengeld. 

Welke schade kan het slachtoffer hebben?

 • Schade aan spullen, zoals kleding een bril of sieraden. 
 • Medische kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt, waaronder het eigen risico.
 • Reiskosten naar bijvoorbeeld de politie, arts of psycholoog. 
 • Kosten voor huishoudelijke hulp en gezinszorg. 
 • Andere kosten veroorzaakt door het incident.
 • Immateriële schade door bijvoorbeeld verdriet, pijn, of een inbreuk op de privacy. Er zijn richtlijnen voor de hoogte van de immateriële schadevergoedingen.

Welke schade kan de organisatie hebben?

 • Schade aan spullen, zoals voertuigen, meubilair of het gebouw.
 • Schade doordat het slachtoffer (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt. Denk aan het doorbetalen van salaris of re-integratiekosten. 
 • (Immateriële) schade van het slachtoffer, die door de organisatie is vergoed.

Meestal zijn organisaties verzekerd tegen schade door agressie en geweld. Wil je weten hoe dat bij jouw organisatie zit? Neem dan contact op met de juridische afdeling.

Schade verhalen op de dader? Zorg voor bewijs

Om de schade vast te stellen, zijn bewijsstukken nodig. Materiële schade kan worden aangetoond met aankoopbonnen, facturen en loonstroken. Of bijvoorbeeld met een brief van de zorgverzekeraar over de vergoeding van medische kosten. Bij letselschade is een verklaring van bijvoorbeeld een arts, psycholoog, tandarts of fysiotherapeut nodig. Het schadebedrag moet goed onderbouwd worden door de gevolgen van het incident te beschrijven. Ga je als organisatie naar de rechter om smartengeld te eisen? Dan kijkt de rechter naar de omstandigheden van het geval. Zoals de aard, ernst en duur van lichamelijk letsel en psychische gevolgen. En de invloed daarvan op bijvoorbeeld (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Op basis daarvan stelt de rechter een redelijke vergoeding vast.

Hoe verhaal je schade op de dader?

Zowel het slachtoffer als de organisatie kunnen schade hebben door het incident. Er zijn drie manieren om deze schade te verhalen. Vraag hierover advies aan de juridische afdeling van je organisatie.

 1. Wordt de dader strafrechtelijk vervolgd? Dan kan de organisatie of het slachtoffer binnen het strafproces een schadevergoeding eisen. Dit heet ‘voegen in het strafproces’. De strafrechter beslist dan over de schadevergoeding. Voegen kan alleen als de schade rechtstreeks te maken heeft met het strafbare feit.
 2. De organisatie kan de dader zelf – zonder tussenkomst van een rechter – aanspreken op de schade. Dit heet een ‘buitengerechtelijke procedure’. De organisatie stelt de dader dan aansprakelijk. En eist dat hij het schadebedrag betaalt. Lukt het niet om de schade vergoed te krijgen? Dan kun je als organisatie een civiele procedure starten. 
 3. Gaat het om grote of ingewikkelde schade? Of lukt het niet om schade op een andere manier vergoed te krijgen? Dan kan de organisatie of medewerker een civiele procedure tegen de dader beginnen. De civiele rechter bepaalt dan de hoogte van de schadevergoeding. En wie de kosten van de procedure moet betalen. 

Beleg het verhalen van schade goed

Zorg dat het verhalen van schade belegd is bij een daarvoor aangewezen afdeling binnen de organisatie. Bijvoorbeeld bij de arbo-afdeling. Hierdoor voelen het slachtoffer en de leidinggevende zich gesteund en ontzorgd door de organisatie. Lukt het niet om de schade te verhalen op de dader? En dekt de verzekering de schade niet? Kijk dan of het slachtoffer op een andere manier een vergoeding kan krijgen. De juridische afdeling van je organisatie kan hierover adviseren.