Nazorg

Agressie of geweld kan veel impact hebben. Steun daarom medewerkers die dit overkomt. En medewerkers die er getuige van waren. Regel de juiste nazorg, eventueel met hulp van buitenaf. Dit geldt zowel voor de eerste opvang direct na een agressie-incident, als de zorg in de periode erna. Steun van collega’s en de leidinggevende helpen bij het verwerken van de gebeurtenis. De leidinggevende is verantwoordelijk om de nazorg te regelen. En om er voor de medewerker te zijn. Veel organisaties regelen de nazorg via een Bedrijfsopvangteam (BOT). Dit is een team van collega’s dat getraind is om slachtoffers van incidenten op te vangen. Omdat er geen hiërarchische verhouding is, voelt een slachtoffer zich soms vrijer om zijn gevoelens te uiten.

Houd overzicht

Voer als leidinggevende, of lid van het Bedrijfsopvangteam een ‘opvanggesprek’ met het slachtoffer. Zo houd je overzicht en weet je wat er nodig is om het slachtoffer te ondersteunen. Voer het gesprek binnen 72 uur na het incident, op een plek waar je ongestoord kunt praten. Het gesprek heeft meerdere doelen. Het slachtoffer kan tijdens het gesprek zijn hart luchten. En het gesprek kan ervoor zorgen dat de medewerker zich weer veilig voelt. Ook kun je informatie geven over hoe de organisatie het incident afhandelt. En praktische hulp bieden aan het slachtoffer. Denk aan: 

  • Het registreren van het incident.
  • Hulp bij het doen van een melding of aangifte bij de politie.
  • Het verhalen van eventuele schade op de dader.
  • Het voorkomen van ongevraagde aandacht, bijvoorbeeld van nieuwsgierige collega’s. 

Aangeraden wordt om tenminste 2 vervolggesprekken te plannen: na 2 weken en na 6 tot 8 weken. Zo kun je goed volgen hoe het met het slachtoffer gaat. Denk ook aan eventuele nazorg voor medewerkers die getuige waren van het incident. Ook op hen kan agressie veel impact hebben. Bespreek dit in het teamoverleg. Op deze manier vinden medewerkers steun bij elkaar. Kijk ook of er nazorg nodig is voor bezoekers die het incident zagen gebeuren. Probeer te achterhalen wie erbij waren en hoe het met deze mensen gaat. Je kunt bijvoorbeeld aanbieden om Slachtofferhulp Nederland in te schakelen.

Wees de rots in de branding voor het slachtoffer

Iemand die een schokkende gebeurtenis meemaakt, wil vaak zo snel mogelijk weer grip op zijn leven. Tegelijkertijd verwerkt ieder slachtoffer een incident op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Zorg daarom dat je steun biedt zonder oordeel of verwachtingen. Kijk waar het slachtoffer behoefte aan heeft en stem daarop af. Leg geen druk om bijvoorbeeld emoties te uiten. Dit werkt averechts bij het verwerken van het incident. 

Het is lang niet altijd nodig om medewerkers naar de bedrijfsarts of psycholoog te sturen. Mensen zijn meestal goed in staat om de schok – met steun van collega’s en familie – zelf te boven te komen. Toch kan hulp van een bedrijfsmaatschappelijk werker of psycholoog soms nodig zijn. Bijvoorbeeld als een slachtoffer moeite heeft om een gebeurtenis te verwerken. Of bij zeer ernstige incidenten, waarbij veel medewerkers nazorg nodig hebben. Heeft de organisatie zelf niet de juiste kennis of mensen in huis? Aarzel dan niet om experts van buiten in te schakelen.

Wees bereikbaar voor de familie

Bespreek hoe de organisatie kan helpen om familie te ondersteunen. Dit voorkomt dat het slachtoffer dit zelf moet doen. En bijvoorbeeld te maken krijgt met boze of angstige reacties van familieleden.