Nazorg

Agressie of geweld kan veel impact hebben. Steun daarom medewerkers die dit overkomt. En medewerkers die er getuige van waren. Regel de juiste nazorg, eventueel met hulp van buitenaf. Dit geldt zowel voor de eerste opvang direct na een agressie-incident, als de zorg in de periode erna. Steun van collega’s en de leidinggevende helpen bij het verwerken van de gebeurtenis.

De leidinggevende is verantwoordelijk om de nazorg te regelen. En om er voor de medewerker te zijn. Veel organisaties regelen de nazorg via een Bedrijfsopvangteam (BOT). Dit is een team van collega’s dat getraind is om slachtoffers van incidenten op te vangen. Omdat er geen hiërarchische verhouding is, voelt een slachtoffer zich soms vrijer om zijn gevoelens te uiten.